0

Naše poslanie

Poslaním Hracieho autobusu Virrantó je dopomôcť deti vo veku základnej školy k celkovému duševnému, intelektuálnemu a fyzickému vývoju, aby sa v ďalšom zrelom veku stali dospelými, ktorí si nájdu svoje miesto, dosiahnu svoje ciele a sú schopní zodpovedne sa rozhodovať. Pre tento cieľ sme vybavili Hrací autobus Virrantó početnými spoločenskými, rolovými a rozvíjajúcimi hrami, remeselníckym kútikom podnecujúcim kreatívne myslenie a konanie, širokým knižným sortimentom, bohatou zásobou CD a DVD. Zariadenie autobusu je ľahko meniteľné, teda detský raj sa dá premeniť zakrátko na mobilnú učebňu s vyučovacou funkciou. Miesto hračiek sa dá nahradiť za niekoľko minút modernými demonštračnými prostriedkami, a takýmto spôsobom sa dá vyučiť učivo hociktorého školského predmetu. Samozrejme, projektor a premietacie plátno, ktoré sú súčasťou vybavenia sa dajú použiť aj na vyučovacie, aj na zábavné ciele. V priestrannom nákladovom priestore autobusu sa dajú prepraviť hračky a športové potreby pre vonkajšie aktivity. Pomocou týchto prostriedkov sa dá vybudovať ihrisko a športový park vyhovujúci každým nárokom okolo autobusu.

Hrací autobus Virrantó, toto mobilné integrované vyučovacie a zábavné zariadenie s cieľom verejného vzdelávania je na osoh deťom vo veku základnej školy.Dopomáha mladých členov budúcich generácií k rozvíjaniu svojej osobnosti a talentu, aby sa stali spokojnými, šťastnými dospelými, ktorí žijú svoj život. Namiesto ryby im ponúka sieť.

Dohoda OSN z 20. novembra 1989 o detských právach uvádza v 31. článku:

1. Zúčastňujúce sa štáty v Dohode uznávajú právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, právo na hru a zábavné aktivity zodpovedajúce veku dieťaťa, a voľné zúčastnenie sa v kultúrnom a umeleckom živote.

2. Účastné štáty na Dohode uznávajú a napomáhajú právo na účasť dieťaťa v kultúrnom a umeleckom živote v plnej miere, a podporujú zabezpečujúc podmienky rovnosti organizovanie zariadení voľného času, zábavných, umeleckých a kultúrnych aktivít vhodných pre dieťa. (link ).

Na webe Úradu Komisára základných práv môžeme čítať: deti majú právo byť deťmi. Právo k hre je pokladané čoraz viac za "zabudnuté" právo, možno preto, lebo z hľadiska dospelého spoločenstva sa zdá viac ako luxus, ako životná potreba. Ale hra je podstatnou podmienkou vývoja. Tým deťom, ktoré sa z určitých dôvodov nemôžu hrať, chýbajú dôležité sociálne a osobné zručnosti, teda budú mať ťažkosti aj v osvojení pravidiel dospelého sveta (link) ).

A Hrací autobus Virrantó zvnútra

Vkročiac do Hracieho autobusu Virrantó si môžete svoje topánky a k hre nepotrebné šaty nechať v skrini za kabínou vodiča.

Aj v Hracom autobuse Virrantó dávame prednosť dievčatám: hneď za skriňou čakajú dievčatá bábikový domček, kuchynka, plyšové zvieratká, bábiky a rôzne rolové hry. Tu dostali miesto aj rôzne kostýmy pre dievčatá a chlapcov. Chceli by ste sa hrať v oblečení ako princezná, Popoluška alebo Zorro, Superman? V Hracom autobuse Virrantó môže byť fašiangová nálada každý deň! Maľovaním tváre si môžete zvýšiť efekt svojich kostýmov, k tomu tu tiež nájdete rôzne, farby, štetce a vzory.

Na druhej strane autobusu sa nachádza stôl pre 10 osôb na organizovanie narodeninových osláv a remeselníckych tvorivých činností. Je tu výborné miesto pre spoločenské hry, karty, domino až do večera. Na polici oddeľujúcej priestor za stolom je dostatok miesta pre spoločenské hry a pre remeselnícke príslušenstvá. Na druhej strane police čaká chlapcov a dievčatá, ktoré to majú tiež radi, preteková dráha automobilov a železničná dráha. Obidve si môžete nastaviť na rôznu trať a dĺžku. Tu nemusíte dbať ani o rýchlostné obmedzenie, takže na plný plyn vpred!

Na druhej strane sa dostanú do popredia statické hry. Lego, Geomag, Eitech a ostatné stavebné hračky všetky-všetky pomáhajú rozvinúť vo vás potenciál inžiniera a architekta. Ak by ste sa radi pohybovali, nasmerujte futbalový stôl za vami!

Pre milovníkov strategických hier je k dispozícii kvalitná šachová súprava, aby ste sa na šachovej tabuľke ocitli ako vojvodcovia. Kto bude dať najrýchlejšie mat? "Šach je skúšobným kameňom rozumu." (Johann Wolfgang von Goethe)

V zadnej časti autobusu je priestor oddelený hrubou oponou na kľudné používanie počítača, pozeranie DVD. Ak obidva stroje sú obsadené, vyberte si pútavú detskú kriminálku alebo romantický dievčenský román z police, oddychnite si v jednom z pohodlných sedadiel z fazuliek a čítajte pokojne!

V autobuse v letnej horúčave poslúžia ventilátory pre vetranie, v zime zase príjemnú teplotu zabezpečuje ohrievač. Hrací autobus Virrantó je ideálnym priestorom pre mnohotvárnu hru, zábavu, odpočinutie v každom období roka pre deti vo veku 6-14 rokov!

Podpora

Aby sa Hrací autobus Virrantó dostal k deťom čo najväčšom počte, je potrebná aj Vaša podpora. Podporujte dobrú vec a Hrací autobus Virrantó! Neprofitová firemná forma, usporiadané právne pozadie, čestné a prehľadné účtovníctvo zaručujú, aby váš príspevok sa dostal na najlepšie miesto. Čakáme vaše ponuky s poďakovaním a vďačnosťou na meno „Virrantó Játszóbusz Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” na naše bankové účty u OTP Bank:

IBAN: HU49 1171 0088 2000 3816 0000 0000 (HUF)

IBAN: HU20 1176 3103 1516 7884 0000 0000 (EUR)

SWIFT (BIC): OTPVHUHB

Radostne uvítame aj materiálne dary. O nich, prosím, spýtajte sa nás telefonicky.

Kontakt:
Zoltán Ferkó
+3670-771-9767
vezeto@virrantojatszobusz.hu

  • Tekintse meg képgaléránkat. Képek vásárlás előtt és felújítás munkálatairól.


  • Álljon egy jó ügy mellé és segítse a Virrantó Játszóbuszt a továbbgurulásban! Várjuk támogatók jelentkezését.

    Részletek